Zarząd

Władze Stowarzyszenia:

– Michał Sobczyński (Prezes)
– Zbigniew Wasik (Wiceprezes)
– Jacek Marczyński (Skarbnik)
– Rafał Stencel (Sekretarz)
– Paweł Ślęzak (Członek Zarządu)

Komisja Rewizyjna:
– Jarosław Zawadzki
– Przemysław Lisiecki
– Iwona Nieradka