DROGI ROWEROWE w ŻAROWIE OTWARTE:)

Zakończyliśmy sezon 2018 przejazdem ścieżkami rowerowymi, które powstały w ramach projektu: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”.

Piękna pogoda pozwoliła na pokonanie 11- kilometrowego dystansu przez około 100 cyklistów (DZIĘKUJEMY!!!).

Do bezpiecznego korzystania z dróg rowerowych zachęcał burmistrz Miasta i Gminy Leszek Michalak, który otrzymał Honorową Kartę Członka Stowarzyszenia podczas symbolicznego otwarcia pierwszych wybudowanych kilometrów ścieżek w naszym mieście.

 

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej za czuwanie nad bezpiecznym przejazdem rowerzystów, Pani Marcie Marczyńskiej za przygotowanie pysznej grochówki oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia, którzy wspierają inicjatywy Stowarzyszenia „Rowerowy Żarów”.

FOTORELACJA Z PRZEJAZDU:)